TGV Hellas tiel

Versoepelingen

50+ Gym
Badminton
Bewegen na hersenletsel (NAH)
Body & Mind
Bootcamp 21+
Dance
Danskriebels
Free Running
Goud van oud
Jeugdgymnastiek
Jong talent
Ouder en Peutergym
Peuter en kleutergymnastiek
Recreatief sportuur/Volleybal
Selectie dames
Selectie heren
Sport en Spel 55+
Swing Fit 30+
Volleybal heren

Schrijf je nu in !
5-6-2021 Versoepelingen 5-6-2021 Algemene Ledenvergadering 2021
Beste leden/ouders, Vanaf maandag 7 juni mogen de kleedkamers en douches weer gebruikt worden. Er mogen echter nog geen ouders / toeschouwers in de zalen aanwezig zijn. Daarom hebben wij als bestuur besloten ook voor ieders veiligheid de kinderen gewoon bij het grote hek af te zetten en ook weer op te halen.(i.v.m. 1,5 meter afstand) zoals het nu ook ga. Uiteraard kunnen de leden wel de kleedkamers gebruiken om zich om te kleden of de spullen neer te leggen. Ook de laatste groepen, de volleyballers, kunnen vanaf maandag 7 juni weer hun partijtje spelen We hopen dat na de vakantie we weer wat meer ruimte krijgen van het RIVM, tot die tijd zullen we het nog even samen moeten volhouden met de huidige regels. We wensen iedereen veel sportplezier en vooral een goede gezondheid voor je zelf en je naasten. Het bestuur.
Het bestuur van de T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021, welke gehouden wordt op vrijdag 9 juli 2021 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur. (Het gaat hier om de vergadering van 29 januari 2021 die door de Corona pandemie moest worden afgelast.) Aanmelden is door de coronamaatregelen noodzakelijk. U kunt dit doen via bestuur@hellastiel.nl Agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Notulen vorige vergadering 2020 5. Jaarverslag secretariaat 2020 6. Verslag ledenadministratie 2020 7. Verslag activiteitencommissie 2020 8. Huldiging jubilarissen. Pauze 9. Verslag kascommissie 10. Financieel overzicht 2020 11. Begroting 2021 12. Verkiezing kascommissie 13. Bestuursverkiezing 14. Verkiezing voorzitter 15. Rondvraag 16. Vaststelling volgende ledenvergadering 17. Sluiting Met betrekking tot de bestuursverkiezingen zijn Ronald Meijer en Ria Reuwers aftredend, beide zijn herkiesbaar. Uitbreiding van het bestuur met één of twee personen is nog steeds DRINGEND gewenst. Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2020 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur. Wij stellen uw komst zeer op prijs. Bestuur TGV Hellas
Lees meer... Lees meer...

23-5-2021 Feestverhuur Tiel is onze nieuwe sponsor 17-5-2021 We mogen weer naar binnen met de jeugd
Gisteren is het contract getekend en het sponsorbord onthuld! We zijn erg blij met deze samenwerking!
YESSSS we mogen weer naar binnen met de jeugd (tot 18 jaar)! We gaan vanaf woensdag 19 mei weer trainen volgens het ‘normale’ rooster en deze wordt aangepast op de website. De trainingstijden ontvang je ook van de leiding in de app. Graag de kinderen omgekleed afzetten bij het grote hek en kom op tijd! Ook bij het ophalen! Zorg bij het halen en brengen voor 1,5 meter afstand tussen de ouders. Ouders mogen tijdens het lesuur niet naar binnen. De kleedkamers zijn gesloten dus trek thuis de sportkleding aan! We zien jullie graag weer in de zaal !
Lees meer... Lees meer...

20-4-2021 Meivakantie 2-9 mei 23-3-2021 Nieuwe tent dankzij crowdfunding
Bij Hellas is de meivakantie vanaf zondag 2 mei tot en met zondag 9 mei 2021.
De nieuwe tent staat dankzij Feestverhuur Tiel en onze geweldige vrijwilligers! Wat is hij mooi!! Iedereen nogmaals bedankt voor het doneren !
Lees meer... Lees meer...

Bladzijde 1 van 86 > »